„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.” (Maria Montessori, Domy dziecięce)

“W klasie Montessori dzieci uczą się, poznają ważne tematy, otrzymują prezentacje, jak pracować z pomocami Montessori, ale również gimnastykują się, rozwijają twórczo, śpiewają oraz zacieśniają więzi.”

“Częścią życia przedszkolnego po pracy własnej jest aktywność na świeżym powietrzu – spacery i zabawy w parku, na placu zabaw czy w innej przestrzeni oraz niecodzienne wydarzenia typu: przedstawienia, wycieczki, goście specjalni. O wszystkich wyjątkowych wydarzeniach będą Państwo na bieżąco informowani.”

Zapraszamy do rekrutacji

Adres

Przyjaźni 66/7
Wrocław

Telefon

733 499 403
730 282 390

Śledź nas