Przedszkole

Montessori Przyjaźni

Kilka słów o nas

Dzieci, które uczymy

Ile lat działamy

Ilość uśmiechów

Przedszkole Montessori Przyjaźni (dawniej: Punkt Przedszkolny Fiołki Fikołki) istnieje po to, aby przygotować dzieci do życia, umożliwiając im wszechstronny rozwój. Naszą misją jest kształtowanie silnych, samodzielnych i empatycznych jednostek, gotowych do brania odpowiedzialności za siebie i innych. Jesteśmy placówką montessoriańską, zatem nauczamy w oparciu o materiał rozwojowy i edukacyjny Marii Montessori. Tworzymy przestrzeń do rozwoju talentów każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym je światem.

Przedszkole Montessori Przyjaźni jest placówką niepubliczną, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedszkoli, w pełni realizującą zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program nauczania i wychowania przedszkolnego. Realizujemy cele i zadania wynikające z polskiego Prawa oświatowego. Jesteśmy pod stałą kontrolą Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu.
Montessori jest ruchem międzynarodowym. Funkcjonuje na wszystkich 6 kontynentach od ponad 100 lat. Obejmuje swoimi oddziaływaniami dzieci od 3 miesięcy do 18 roku życia. Jest to największa grupa organizacji edukacji alternatywnej.

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 roku w Chiaravalle, we Włoszech, w wykształconej, acz niezamożnej rodzinie z klasy średniej. Dorastała w środowisku uważanym za bardzo konserwatywne w sprawach dotyczących kobiet. Pomimo zdecydowanego sprzeciwu ojca i nauczycieli rozpoczęła i kontynuowała karierę naukową, by w 1896 roku uzyskać tytuł „Dottoressa” w dziedzinie psychiatrii, będąc tym samym jedną z pierwszych kobiet – lekarzy we Włoszech.

Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości czy o różnym statusie materialnym. W jej życiu poświęciła się misji odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości. Dzięki wieloletnim obserwacjom stworzyła podłoże pod nowe pojęcie procesu edukacji, wykreowała filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne zasady pracy z dziećmi.

Swoje teorie oparła na silnym podłożu jej medycznego wykształcenia – jako naukowiec wiedziała, że hipotezy muszą być poparte dowodami. Dowodami na jej metodę są dzieci, z którymi Montessori pracowała, a także dzieci, które uczęszczają obecnie do szkół i przedszkoli montessoriańskich na całym świecie.

FILOZOFIA I CELE EDUKACJI MONTESSORI

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.” (Maria Montessori, Domy dziecięce)

Czytaj więcej…

Materiał dydaktyczny

jest rozmieszczony w sali w taki sposób, że tworzy logicznie uporząd-kowaną całość programową. Umożliwia uczenie się dziecka od doświadczenia, po poznanie zmysłowe. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale także kształtowaniu się osobowości.

Czytaj więcej…

JAK WYGLĄDA ŻYCIE W NASZYM PRZEDSZKOLU?

Zależy nam, aby atmosfera panująca w naszym przedszkolu dawała dzieciom poczucie bezpieczeństwa, radość i inspirowała do nauki. Dzieci mają tutaj czas zarówno na poznawanie, doświadczanie, jak i odpoczynek oraz zabawę z innymi.

Czytaj więcej…

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.” (Maria Montessori, Domy dziecięce)

“W klasie Montessori dzieci uczą się, poznają ważne tematy, otrzymują prezentacje, jak pracować z pomocami Montessori, ale również gimnastykują się, rozwijają twórczo, śpiewają oraz zacieśniają więzi.”

“Częścią życia przedszkolnego po pracy własnej jest aktywność na świeżym powietrzu – spacery i zabawy w parku, na placu zabaw czy w innej przestrzeni oraz niecodzienne wydarzenia typu: przedstawienia, wycieczki, goście specjalni. O wszystkich wyjątkowych wydarzeniach będą Państwo na bieżąco informowani.”

Zapraszamy do rekrutacji

Adres

Przyjaźni 66/7
Wrocław

Telefon

733 499 403
730 282 390

Śledź nas